Faste medisiner kan vanligvis fornyes pr sms eller ved å ringe og avtale med sekretær. Det må beregnes at det kan ta inntil to dager før resepten er klar til henting.

Dersom det er lenge siden du har vært til kontroll eller fastlegen ønsker å vurdere indikasjon e.l., kan du bli bedt om å komme til time før du får fornyet reseptene.

A- og B-preparater kan vanligvis ikke fornyes uten konsultasjon hos lege. Det vil alltid bli tatt opp med deg indikasjon for slike medikamenter, og vanligvis vil kun minstepakninger skrives ut.