Vi har for tiden god kapasitet til å ta i mot de som ønsker å ha fastlegen sin ved Oslo Syd LMS. Du må selv utføre byttingen, enten ved å logge deg inn på helsenorge.no eller ved å ringe fastlegetelefonen 800 43 573.

Vi gjør oppmerksom på at ved bytte av fastlege går ikke journalen automatisk over. Du må selv kontakte forrige fastlege for å avtale overføring av journal. Fremdeles gjøres overføringen i papirform, dvs enten at du henter utskrift av journal eller at du gjør avtale om å sende den direkte hit.