Vi benytter Melin betalingsterminal. Det er kun kortbetaling, og ikke mulig å betale kontant.

Dersom du velger å få giro, tilkommer et faktureringsgebyr til Melin på kr 58.

Egenandelstaket for 2018 er 2258 kr. Du får automtisk frikort i posten når du har oppnådd egenandelstaket.

For oversikt over egenandeler og andre utgifter, som ikke dekkes av frikortet, se oppslag på legekontoret. Dette gjelder f.eks henvisninger, attester, utstyr som er brukt i behandling/utredning -  dette vil altså gjelde også for barn, gravide eller de med frikort.

For ytterligere informasjon, se helsenorge.no