Vi ønsker alle et godt nytt år!

Regjeringen kom 3.januar med nye restriksjoner for kontakt. Vi oppfordrer alle til å følge regjeringen og Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vi vil derfor foreslå telefonkonsultasjon i stedet for oppmøte der dette er hensiktsmessig. Du kan også be om telefonkonsultasjon selv, alternativ e-konsultasjon via helsenorge. no. Slike konsultasjoner koster det samme som en vanlig oppmøtekonsultasjon. 

Du kan nå komme til helsenorge.no ved å trykke på linken "e-konsultasjon" over (blå link)