For å sende sms til legekontoret, må alle nå logge seg på helsenorge.no

Ta kontakt pr telefon hvis du lurer på noe.