Vi åpner nå for flere konsultasjonstimer med vanlig oppmøte, også i tiden etter kl 12.00. Det kan variere noe fra dag til dag hvor lenge vi kan ha konsultasjoner med oppmøte. Det tilbys fortsatt telefonkonsultasjoner der det er hensiktmessig og mulig.

Det er fortsatt en forutsetning at ingen med luftveissymptomer kommer til legekontoret. For pasienter med luftveissymptomer (feber, hoste, vond hals etc) tilbyr vi i første omgang telefonkonsultasjon, hvor det også gjøres vurdering av hvorvidt det er behov for klinisk undersøkelse enten på legekontoret eller på feberklinikken. Ring dersom du er i tvil!

Telefontiden er nå som før, 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.30.

Tlf 21 53 35 50

Det er fortsatt feberklinikk i våre lokaler på ettermiddagen, men aldri samtidig med åpningstiden for LMS.