Dersom du har vært i høyendemisk område OG har symptomer med feber og forkjølelsessymptomer oppfordres du til å ta kontakt PR TELEFON for vurdering om behov for testing og/eller isolering/hjemmekarantene. Ingen med mistenkt smitte skal møte på legekontor eller legevakt, men altså ta kontakt pr telefon. Dette for å forsøke hindre ytterligere smittespredning i befolkningen. For generell informasjon oppfordres alle til å se 

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Oslo Syd LMS er en viktig del av beredskapen i Bydel Søndre Nordstrand. Vi er derfor bedt om å omdisponere noe ressurser. Dette medfører at det kan bli noe lenger ventetid på ordinære timer i en periode. Det kan også bli aktuelt med noe kortere konsultasjonstid enn tidligere for at flere skal kunne bli vurdert og undersøkt innen akseptabel tid. Vi beklager ev ulemper dette medfører og gjør vårt ytterste for at dette ikke skal gå ut over kvalitet, tilgjengelighet og trygghet for våre pasienter.