Koronavirus har altså enda ikke blitt påvist i Norge, men helsemyndighetene følger situasjonen tett

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra områder med pågående spredning, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Det anbefales at legevakt eller fastlegekontor kontaktes PR TELEFON for å avklare videre tiltak eller smitteavklaring. Det anbefales IKKE å møte på legekontoret.

Du kan lese mer om anbefalingene fra Folkehelseinstituttet her:

https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/