Vår leverandør av jornalsystem og sms-tjeneste har desverre ikke kommet til enighet om nye avtaler seg i mellom. Det medfører at sms-tjenesten opphører f.o.m. 23.08.18. Vi har kun fått 2 dagers varsel på dette, og har ikke, på denne korte tiden, klart å finne en god alternativ løsning. Det er fremdeles usikkert hvordan dette vil påvirke dere som pasiententer/brukere av sms-tjenesten og oss som legekontor. I første omgang betyr det at det ikke kommer påminnelse på timer pr sms, og at det heller ikke vil være mulig å bestille time pr sms. Kontakt oss på telefon 21 53 35 50 når du vil bestille time. Vi beklager ulempene.