Det er nå avklart at det er lege Trine Sun Johansson som overtar som fastlege etter Jing Lisa Lorentsen.

Dr. Johansson har vært vikar på fastlegelisten siden august 2017, og vi er veldig glade for å få henne på plass på full tid. Hun vil jobbe redusert gjennom sommeren og begynner for fullt fra 1. september 2018.