Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Rask Psykisk Helsehjelp

Rask Psykisk Helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med angstlidelser og lette til moderate depresjonsplager, samt søvnvanske. Dette er et gratis lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et raskt tilbud slik at problemene ikke setter seg. Tilbudet er bygget på erfaringer fra England, der myndighetene har satset stort på utbygging av slike sentre (IAPT: Improving Access to Psychological Therapies).

Tilbudet omfatter kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling. Behandlingen baserer seg på gruppe/kurstilbud, veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er veldokumenterte behandlingsmetoder for psykiske lidelser og søvnproblemer. Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser eller langvarig problematikk.

Vi som jobber her er psykologer og psykisk helsearbeidere. Vi samarbeider også tett med bydelens fastleger.

Rask Psykisk Helsehjelp inngår for tiden i en evaluering i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og de som mottar tilbudet vil bli bedt om å delta i denne undersøkelsen, som blant annet omfatter utfylling av spørreskjemaer i forbindelse med behandlingen. Du vil motta mer informasjon om dette.

Du må være bosatt i bydel Søndre Nordstrand for å kunne motta tilbudet. Dersom du ønsker et tilbud, kontakt oss på: 91857837. Du kan ikke bruke sms-bestilling for denne tjenesten.