Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss


Vi er et kommunalt legesenter, som betyr at fastlegene her er lønnet av Bydel Søndre Nordstrand. Du som pasient betaler vanlig konsultasjonstakst. Vi utfører de fleste allmennmedisinske prosedyrer og har nytt og moderne utstyr.

Ved siden av vanlig fastlegevirksomhet har begge fastlegene her andre kommunale ansvarsoppgaver. Det betyr at din fastlege ikke alltid er tilstede, men vi samarbeider tett og på tvers av fastlegelistene ved behov.

Det er to fastleger, samt turnuslege, ved LMS. Turnuslegen byttes hvert halvår, dvs 1.september og 1. mars hvert år. Fastlegene har andre kommunale oppgaver to dager pr uke, ved siden av fastlegeoppgavene.

Senteret vil alltid ha lege tilgjengelig for ø-hjelpstimer.

Vi ønsker å være et fastlegesenter for alle!