Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Oslo Syd Lokalmedisinske Senter

Vi er et kommunalt fastlegesenter. Kontoret er utstyrt med nytt moderne utstyr og gjør de fleste allmennpraktiske prosedyrer. Det er to fast ansatte fastleger her, samt Lege i spesialisering 1 (tidligere turnuslege).

Vi har også smittevernhelsesøster i full stilling. Hun har ansvar for smittevern, tuberkulosekontroll, førstegangsundersøkelse av flyktninger og reisevaksinasjon. Se under fanen Mer - Reisevaksinasjon for ytterligere informasjon

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

GOD SOMMER

30. juni 2020

Legekontoret holder åpent som vanlig hele sommeren, men med noe redusert bemanning. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert.

Åpningstid telefon: 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.30.

Telefon 21 53 35 50

Feberklinikken har nå flyttet fra våre lokaler og holder til på Lambertseter, i et samarbeid mellom bydelene Søndre Nordstrand, Østensjø og Nordstrand.

Ved behov for testing, ta kontakt med fastlegen for en telefonkonsultasjon. Det er fastlegen som henviser til testing. Her på LMS kan vi IKKE gi informasjon om testresultater til andre enn egne fastlegepasienter!

Har du luftveissymptomer, feber, hoste, vond hals etc, ta kontakt pr telefon for vurdering av videre håndtering eller velg e-konsultasjon hvis du sender sms.

Vi ønsker alle en riktig GOD SOMMER!

Åpningstider og feberklinikk

19. mai 2020

Vi åpner nå for flere konsultasjonstimer med vanlig oppmøte, også i tiden etter kl 12.00. Det kan variere noe fra dag til dag hvor lenge vi kan ha konsultasjoner med oppmøte. Det tilbys fortsatt telefonkonsultasjoner der det er hensiktmessig og mulig.

Det er fortsatt en forutsetning at ingen med luftveissymptomer kommer til legekontoret. For pasienter med luftveissymptomer (feber, hoste, vond hals etc) tilbyr vi i første omgang telefonkonsultasjon, hvor det også gjøres vurdering av hvorvidt det er behov for klinisk undersøkelse enten på legekontoret eller på feberklinikken. Ring dersom du er i tvil!

Telefontiden er nå som før, 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.30.

Tlf 21 53 35 50

Det er fortsatt feberklinikk i våre lokaler på ettermiddagen, men aldri samtidig med åpningstiden for LMS.

VIKTIG ang åpningstider og feberpoliklinikk

23. mars 2020

Pga den pågående corona-pandemien blir det endringer i åpningstider. For vanlige timer med oppmøte, skjer dette i tidsrommet 08.30 - 11.30. Deretter er det mulighet for telefonkonsultasjon. Vi beklager ulempene dette medfører, og gjør vårt beste for å gi listepasientene våre et godt og forsvarlig tilbud. Vi prioriterer time til de som trenger undersøkelse og ingen som føler seg syk skal være redd for å ta kontakt. Vi er her for dere!

Telefonen er åpen som vanlig fra kl 08.30 - 11.30. Fra kl 13.00  til 14.30 kan legekontoret nås på tlf 477 92 378. Vi ringer tilbake dersom du ikke kommer gjennom, da det ikke er etablert køordning på denne telefonen.

Fra kl 12.00 - 20.00 alle dager vil våre lokaler bli brukt som feberpoliklinikk for bydelene Søndre Nordstrand og Østensjø. Ingen skal møte her uten avtale. På feberpoliklinikken møter pasienter med potensiell corona-smitte, og ingen skal derfor oppholde seg her unødvendig og uten smittevernutstyr. Det vil bli grundig smittevasket og klargjort for vanlig legekontorvirksomhet hver dag.

Oppdatert informasjon om koronavirus

2. mars 2020

Dersom du har vært i høyendemisk område OG har symptomer med feber og forkjølelsessymptomer oppfordres du til å ta kontakt PR TELEFON for vurdering om behov for testing og/eller isolering/hjemmekarantene. Ingen med mistenkt smitte skal møte på legekontor eller legevakt, men altså ta kontakt pr telefon. Dette for å forsøke hindre ytterligere smittespredning i befolkningen. For generell informasjon oppfordres alle til å se 

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Oslo Syd LMS er en viktig del av beredskapen i Bydel Søndre Nordstrand. Vi er derfor bedt om å omdisponere noe ressurser. Dette medfører at det kan bli noe lenger ventetid på ordinære timer i en periode. Det kan også bli aktuelt med noe kortere konsultasjonstid enn tidligere for at flere skal kunne bli vurdert og undersøkt innen akseptabel tid. Vi beklager ev ulemper dette medfører og gjør vårt ytterste for at dette ikke skal gå ut over kvalitet, tilgjengelighet og trygghet for våre pasienter.

 

 

 

Vinterferie

13. februar 2020

Torsdag 20. og fredag 21. februar har vi noe redusert bemanning. Det vil medføre noe dårligere tilgengelighet på telefon. I første omgang vil telefonen kun være åpen fra 08.30 - 11,30 disse to dagene, hør ev på beskjed på telefonsvareren for ytterligere endringer i telefontid. SMS-tjenesten kan brukes til å bestille faste medisiner eller bestille ordinær time.

KORONAVIRUS

13. februar 2020

Koronavirus har altså enda ikke blitt påvist i Norge, men helsemyndighetene følger situasjonen tett

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra områder med pågående spredning, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Det anbefales at legevakt eller fastlegekontor kontaktes PR TELEFON for å avklare videre tiltak eller smitteavklaring. Det anbefales IKKE å møte på legekontoret.

Du kan lese mer om anbefalingene fra Folkehelseinstituttet her:

https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

REDUSERT TILGENGELIGHET

23. januar 2020

Vi beklager at vi har svært begrenset tilgengelighet denne uken. Det skyldes sykdom hos flere ansatte. Telefonen er dessverre ikke betjent, men vi forsøker besvare sms-henvendelser så fort vi rekker det.

JUL- og NYTTÅR 2019

16. desember 2019

Legekontoret har følgende åpningstider i jul- og nyttårshelgen:

24.12.19: 08.30 - 12.00

25. - 26.12.19: stengt

27.12.19: 08.30 - 14.00

30.12.19: 08.30 - 14.00

31.12.19: 08.30 - 12.00

01.01.20: stengt

Vi har redusert bemanning og øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert.

Vi har åpent som normalt fra torsdag 02.01.20

 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!!

STENGT TORSDAG 28.11.19

11. november 2019

Pga fagdag holder legekontoret stengt torsdag 28.11.19. Telefonen vil heller ikke være betjent denne dagen. Ved behov for akutt hjelp, som ikke kan vente til neste dag, må legevakten kontaktes.

Vi holder åpent som vanlig fredag 29.11.19

INFLUENSAVAKSINE

16. oktober 2019

Årets influensavaksine er nå kommet. Det er ikke nødvendig å bestille time for å få satt influensavaksine, bare møte opp i legekontorets åpningstid. Vaksinen koster 250kr og dekkes ikke av helfo (frikort gjelder altså ikke)

Influensavaksine anbefales spesielt for:
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Alle fra fylte 65 år
• Barn og voksne med:
o diabetes type 1 og 2
o kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
o kronisk nevrologisk sykdom eller skade
o nedsatt immunforsvar
o svært alvorlig fedme (KMI over 40)
o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
I tillegg anbefales influensavaksine til:
• Helsepersonell som har pasientkontakt.
• Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

 

Les flere nyheter