Senteret sitt bannerbilde

Oslo Syd Lokalmedisinske Senter

Vi er et kommunalt fastlegesenter. Kontoret er utstyrt med nytt moderne utstyr og gjør de fleste allmennpraktiske prosedyrer. Det er to fast ansatte fastleger her, samt Lege i spesialisering 1 (tidligere turnuslege).

Vi har også smittevernhelsesøster i full stilling. Hun har ansvar for smittevern, tuberkulosekontroll, førstegangsundersøkelse av flyktninger og reisevaksinasjon. Se under fanen Mer - Reisevaksinasjon for ytterligere informasjon

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

INFLUENSAVAKSINE

16. oktober 2019

Årets influensavaksine er nå kommet. Det er ikke nødvendig å bestille time for å få satt influensavaksine, bare møte opp i legekontorets åpningstid. Vaksinen koster 250kr og dekkes ikke av helfo (frikort gjelder altså ikke)

Influensavaksine anbefales spesielt for:
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Alle fra fylte 65 år
• Barn og voksne med:
o diabetes type 1 og 2
o kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
o kronisk nevrologisk sykdom eller skade
o nedsatt immunforsvar
o svært alvorlig fedme (KMI over 40)
o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
I tillegg anbefales influensavaksine til:
• Helsepersonell som har pasientkontakt.
• Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

 

SOMMER 2019

25. juni 2019

Legekontoret vil være åpent i hele sommer, men i noen perioder vil det være redusert bemanning. Ø-hj vil bli prioritert, og det må derfor beregnes noe lenger ventetid på ordinære timer.

Reisevaksinasjonskontoret vil være sommerferie-stengt i ukene 27 - 28 - 29 - 30

Vi ønsker alle en riktig GOD SOMMER!!

Redusert bemanning

4. mars 2019

pga akutt sykdom er det dessverre redusert bemanning i dag mandag 4.mars. Det vil være vanskeligere å komme igjennom på telefon og i perioder vil telefonen være stengt. Det er fortsatt mulig å sende SMS på vanlig måte, feks for bestilling av faste medisiner. Vi beklager de ulemper dette medfører og håper vi så raskt som mulig er tilbake i vanlig drift!

FEIL PÅ TELEFON

15. februar 2019

Vi har fått beskjed fra vår telefonleverandør at det er en stor feil i telefonnettet. Dette gjeler ikke bare hos oss, men er en større feil det viser seg å ta tid å rette opp. Leverandøren jobber på spreng for å rette opp i dette så fort som mulig. I mellomtiden er det dessverre ikke mulig å ringe oss. Det skal være mulig å komme gjennom på sms. Vi beklager ulempene dette medfører

Influensavaksine

14. november 2018

Årets influensavaksine er kommet. Det er drop-in vaksinering alle hverdager ml 08.30 og 14.00, stengt mellom 11.30 og 12.30. Vaksinering koster 200kr for personer i målgruppen og 250kr for personer utenom målgruppen som likevel ønsker å vaksinere seg.

Se folkehelsa sin informasjon om hverm som anbefales influensavaksine:

https://fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

 

SMS

27. august 2018

Våre leverandører har kommet til midlertidig enighet og inntil videre fortsetter sms-tjenesten som før.

VIKTIG ANG SMS

22. august 2018

Vår leverandør av jornalsystem og sms-tjeneste har desverre ikke kommet til enighet om nye avtaler seg i mellom. Det medfører at sms-tjenesten opphører f.o.m. 23.08.18. Vi har kun fått 2 dagers varsel på dette, og har ikke, på denne korte tiden, klart å finne en god alternativ løsning. Det er fremdeles usikkert hvordan dette vil påvirke dere som pasiententer/brukere av sms-tjenesten og oss som legekontor. I første omgang betyr det at det ikke kommer påminnelse på timer pr sms, og at det heller ikke vil være mulig å bestille time pr sms. Kontakt oss på telefon 21 53 35 50 når du vil bestille time. Vi beklager ulempene.

NY FASTLEGE

22. mai 2018

Det er nå avklart at det er lege Trine Sun Johansson som overtar som fastlege etter Jing Lisa Lorentsen.

Dr. Johansson har vært vikar på fastlegelisten siden august 2017, og vi er veldig glade for å få henne på plass på full tid. Hun vil jobbe redusert gjennom sommeren og begynner for fullt fra 1. september 2018.

Resepter

22. april 2016

Faste medisiner kan vanligvis fornyes pr sms eller ved å ringe og avtale med sekretær. Det må beregnes at det kan ta inntil to dager før resepten er klar til henting.

Dersom det er lenge siden du har vært til kontroll eller fastlegen ønsker å vurdere indikasjon e.l., kan du bli bedt om å komme til time før du får fornyet reseptene.

A- og B-preparater kan vanligvis ikke fornyes uten konsultasjon hos lege. Det vil alltid bli tatt opp med deg indikasjon for slike medikamenter, og vanligvis vil kun minstepakninger skrives ut.

Bytte fastlege

22. april 2016

Vi har for tiden god kapasitet til å ta i mot de som ønsker å ha fastlegen sin ved Oslo Syd LMS. Du må selv utføre byttingen, enten ved å logge deg inn på helsenorge.no eller ved å ringe fastlegetelefonen 800 43 573.

Vi gjør oppmerksom på at ved bytte av fastlege går ikke journalen automatisk over. Du må selv kontakte forrige fastlege for å avtale overføring av journal. Fremdeles gjøres overføringen i papirform, dvs enten at du henter utskrift av journal eller at du gjør avtale om å sende den direkte hit.

Les flere nyheter